Kat. A,B
Testi 41
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjesi në këtë situatë?

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjesi në këtë situatë?