Testi 50
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë zonës urbane (autobusi ka sinjalizuar për hyrje në shiritin e trafikut), në situatën si në foto?

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë zonës urbane (autobusi ka sinjalizuar për hyrje në shiritin e trafikut), në situatën si në foto?