Kat. A,B
Testi 59
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave urbane. Çka duhet të keni parasysh?

Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave urbane. Çka duhet të keni parasysh?