Testi 6
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Çka duhet pasur parasysh në situatën si në foto?

Çka duhet pasur parasysh në situatën si në foto?