Kat. A,B
Testi 60
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Kur duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?

Kur duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?