Test 61

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çfarë paralajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?