Kat. A,B
Testi 61
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë gjatë lëvizjes në rrugë me borë?

Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë gjatë lëvizjes në rrugë me borë?