Testi 65
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Cilat veprime ju ndalohen në autoudhë?

Cilat veprime ju ndalohen në autoudhë?