Testi 67
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Çka duhet të keni parasysh në rast të tejkalimit të biçiklistit?

Çka duhet të keni parasysh në rast të tejkalimit të biçiklistit?