Test 67

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Cilat veprime ju ndalohen në autoudhë?