Test 68

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çka duhet të keni parasysh në rast të tejkalimit të biçiklistit?