Test 69

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autoudhë?