Test 77

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?