Test 80

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çfarë domethënie kanë dritat në semafor?