Kat. A,B
Testi 81
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autoudhë?

Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autoudhë?