Kat. A,B
Testi 82
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Çka duhet llogaritur në këtë situatë?

Çka duhet llogaritur në këtë situatë?