Kat. A,B
Test i Rastit
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në këtë situatë?

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në këtë situatë?