Test i Rastit
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?

A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?