Test i Rastit

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?