Test i Rastit

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?