Test i Rastit

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë pas automjetit të ndalur në defekt në autoudhë?