Kat. A,A1
Testi 1
Pyetja
1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Mbarimi i autostradës

2. Kalim i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtës ose gjysmëmbrojtës

3. Kalim i rrugës përtej hekurudhës pa mbrojtës ose gjysmëmbrojtës

4. Autostradë

5. Shteg për këmbësorë

6. Ndalim i ndaljes dhe i parkimit