Kat. A,A1
Testi 10
Pyetja
1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Korsi e posaçme për transport publik të udhëtarëve

2. Përfundim i ndalesës së përdorimit të sinjaleve të zëshme

3. Ndalim i dhënies së shenjave të zëshme

4. Kahe të lejuara

5. Kahe e detyruar

6. Komunikacion në dy kahe