Kat. A,A1
Testi 15
Pyetja
1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kalim i rrugës nëpër hekurudhë me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse

2. Afrim te kalimi i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse

3. Distanca më e vogël ndërmjet automjeteve

4. Mbyllja e korsisë së komunikacionit

5. Kahe të detyruara

6. Kahe të lejuara