Kat. A,A1
Testi 19
Pyetja
1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Vendkalim i shënuar për këmbësorë

2. Ndalim komunikacioni në të dyja kahet

3. Rrugë me përparësi kalimi

4. Punime në rrugë

5. Rrugë me komunikacion në një kahe

6. Ndalim komunikacioni në një kahe