Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A,A1 - Test 20

Pyetja 1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim komunikacioni për mjetet lartësia e përgjithshme e të cilave e kalon lartësinë e përcaktuar

2. Shteg për këmbësorë

3. Ndalim komunikacioni për këmbësorë

4. Ndalim komunikacioni për mjetet gjerësia e përgjithshme e të cilave e kalon gjerësinë e përcaktuar

5. Fëmijë në rrugë

6. Vendkalim i shënuar për këmbësorë