Kat. A,A1
Testi 22
Pyetja
1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kryqëzim me rrjedhë rrethore të komunikacionit

2. Ndalim komunikacioni për mjetet gjerësia e përgjithshme e të cilave e kalon gjerësinë e caktuar

3. Gjerësia më e vogël e lejuar

4. Zgjerim për ndalje të detyrueshme të automjeteve

5. Shpejtësia e rekomanduar

6. Rrjedhë rrethore e komunikacionit