Kat. A,A1
Testi 24
Pyetja
1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kafshë në rrugë

2. Egërsira në rrugë

3. Parashenjë për anashkalim (qarkim)

4. Shteg për kuaj

5. Ndalim kalimi pa u ndalur – doganë

6. Anashkalim i lejuar