Kat. A,A1
Testi 4
Pyetja
1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Emri i i vendbanimit

2. Shteg për biçiklist dhe këmbësorë

3. Objekt rrugor

4. Kthesë e dyfishtë ose më shumë kthesa njëra pas tjetrës prej të cilave e para në të djathtë

5. Shteg për këmbësorë

6. Ndalesë komunikacioni për këmbësorë