Kat. A,A1
Testi 7
Pyetja
1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Rrugë e rezervuar për qarkullim të automjeteve motorike

2. Autostradë

3. Ndalesë komunikacioni për mjetet që transportojnë eksploziv ose disa materie ndezëse

4. Ndalim kthimi gjysmë rrethor

5. Tunel (galeri)

6. Kahe e detyruar