Kat. C,C1
Testi 10
Pyetja
1 nga 12
3 pikë

„Mjet bashkëngjitës“ është: