Kat. C,C1
Testi 2
Pyetja
1 nga 12
3 pikë

„Rimorkio e lehtë“ është mjet, masa më e madhe e lejuar e të cilit: