Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C,C1 - Test 2

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

„Rimorkio e lehtë“ është mjet, masa më e madhe e lejuar e të cilit: