Kat. C,C1
Testi 3
Pyetja
1 nga 12
3 pikë

Masa më e madhe e lejuar është: