Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C,C1 - Test 5

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

“Raporti Evropian për fatkeqësi në komunikacion“ është formular i përgatitur nga Zyra Nacionale për sigurim në RM, i cili në rast fatkeqësie të komunikacionit me dëmtim të vogël material e plotësojnë: