Kat. C,C1
Testi 6
Pyetja
1 nga 12
3 pikë

„Automjeti transportues i mallrave“ është automjet motorik i dedikuar për: