Kat. C,C1
Testi 8
Pyetja
1 nga 12
3 pikë

„Marrëveshja Evropiane“ për transport rrugor ndërkombëtar të materieve të rrezikshme është e njohur me shkurtesën: