Kat. C,C1
Testi 9
Pyetja
1 nga 12
3 pikë

Sipas deklaracionit të prodhuesit të automjetit”peshëmbajtja”është masa e lejuar: