Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C,C1 - Test 9

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

Sipas deklaracionit të prodhuesit të automjetit”peshëmbajtja”është masa e lejuar: