Kategoria C,C1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

Çdo shofer pas marrjes së patentë shoferit të kategorisë “C”, pavarësisht nga ajo që tani më e ka atë të kategorisë “B”: