Kat. C,C1
Test i Rastit
Pyetja
1 nga 12
3 pikë

Takografi“ është pajisje e cila siguron më së paku shënimin ?: