Kat. D,D1
Testi 1
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

„Takografi“ është pajisje e cila siguron më së paku shënimin ?: