Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D,D1 - Test 1

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

„Takografi“ është pajisje e cila siguron më së paku shënimin ?: