Kat. D,D1
Testi 10
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

„Mjet bashkëngjitës“ është: