Kat. D,D1
Testi 3
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

“Raporti Evropian për fatkeqësi në komunikacion“ është formular i përgatitur nga Zyra Nacionale për sigurim në RM, i cili në rast fatkeqësie të komunikacionit me dëmtim të vogël material e plotësojnë: