Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D,D1 - Test 3

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

“Raporti Evropian për fatkeqësi në komunikacion“ është formular i përgatitur nga Zyra Nacionale për sigurim në RM, i cili në rast fatkeqësie të komunikacionit me dëmtim të vogël material e plotësojnë: