Kat. D,D1
Testi 4
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

“Masa më e madhe e lejuar” është masa e: