Kat. D,D1
Testi 6
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

Automjet transportues i mallrave në defekt në rrugë mund të tërhiqet me: