Kat. D,D1
Testi 9
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

„Marrëveshja Evropiane“ për transport rrugor ndërkombëtar të materieve të rrezikshme është e njohur me shkurtesën: