Kat. D,D1
Test i Rastit
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

Sipas deklaracionit të prodhuesit të automjetit ”peshëmbajtja” është masa e lejuar: