Kat. D,D1
Test i Rastit
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

„Automjeti transportues i mallrave“ është automjet motorik i dedikuar për: