Kat. D,D1
Test i Rastit
Pyetja
1 nga 18
3 pikë

„Rimorkio e lehtë“ është mjet, masa më e madhe e lejuar e të cilit: