Kat. M,F,G
Testi 1
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Rrezik nga akulli (ngricë)

2. Kahje e detyruar

3. Vendparkim

4. Binarë tramvaji

5. Rjedhë rrethore e komunikacionit

6. Tabelat plotësuese tregojnë pozitën gjatë parkimit të automjetit

7. Parkim alternativ (ditët tek)

8. TAXI

9. Shigjetë ndriçuese plotësuese

10. Punime në rrugë

11. Mbarimi i zonës së qetë të komunikacionit

12. Garazhë

13. Rrugë rrëshqitëse

14. Kahje të lejuara