Kat. M,F,G
Testi 11
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kthesë në të majtë

2. Ndalim komunikacioni në të dyja kahjet

3. Përfundim i shpejtësisë më të vogël të lejuar

4. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të ngushtë nga ana e djathtë

5. Vendkalim këmbësorësh nëntokësor ose mbitokësor

6. Tabelat plotësuese tregojnë kohën që vlejnë urdhëra e prerë, nese ajo nuk vlen panderprerë

7. Ndalim komunikacioni për të gjitha automjetet me veprim motorik përveç motoçikletës pa rimorkio dhe çiklomotorëve (mopedëve)

8. Parashenjë për rregullim të komunikacionit me dorë

9. Shënime në rrugë

10. Kryqi i Andreut - me një palë binarë

11. Shtëpi malore

12. Zonë për këmbësorë

13. Kryqi i Andreut - me dy ose më shumë palë binarë

14. Vend i rregulluar për kamping nën tenda