Kat. M,F,G
Testi 12
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kryqëzimi i rrugëve me rëndësi të njejtë

2. Ndalim kthimi majtas

3. Vendkalim i shënuar për shteg biçikletash

4. Kryqëzim me rrugë dytësore nën kënd të drejtë

5. Përfundim i ndalesës së përdorimit të sinjaleve të zëshme - akustike

6. Tabela plotësuese tregon largimin e automjeteve me automjete spcijale, të dedikuara për largimin e automjeteve të parkuara në mënyrë jo të rregullt, si dhe automjetet e lëna (të braktisura) në vendet ku parkimi dhe ndalimi është i ndaluar me shenjë të komunikacionit

7. Ndalim i detyruar

8. Udhëtregues për anashkalim

9. Shënime në rrugë

10. Kryqëzim me rrjedhë rrethore të komunikacionit

11. Parashenjë për anashkalim

12. Mbarim i shtegut për biçikleta

13. Udhëkryq në formë rrethore

14. Shteg për këmbësorë