Kat. M,F,G
Testi 13
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Erë anësore nga ana e djathtë

2. Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet me veprim motorik dhe qerreve që tërhiqen me kafshë

3. Përfundim i shpejtësisë së kufizuar

4. Spërkatje gurësh

5. Anashkalime të lejuara

6. Tabelat plotësuese përmbajnë simbole që nga afër e pëcaktojnë domethenien e shenjës ndaj të cilit vendosen

7. Ndalim komunikacioni për mjetet motorike transportuese të mallrave

8. Kufizimi i shpejtisisë maksimale të lejuar në rrugët e Republikës së Maqedonisë

9. Shenjë ndriçuese e komunikacionit për shënimin e kalimit të rrugës nëpër hekurudhë

10. Kthesë e dyfishtë ose më shumë kthesa njëra pas tjetrës prej të cilave e para në të majtë

11. Shenjë e aksit të rrugës regjionale

12. Kafeteri

13. Restorant

14. Shenjë e aksit të rrugës magjistrale