Kat. M,F,G
Testi 15
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Arritje te shenjat ndriçuese të komunikacionit

2. Ndalim parakalimi i të gjitha automjeteve me veprim motorik, përveç motoçikletave pa rimorkio dhe çiklomotorëve (mopedëve)

3. Shpejtësia e rekomanduar

4. Kalim i rrugës nëpër hekurudhë me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse

5. Pompë benzini

6. Tabelat plotësuese tregojnë pozitën gjatë parkimit të automjetit

7. Ndalim i parkimit

8. Toalet

9. Shënime në rrugë

10. Kryqi i Andreut - me dy ose më shumë palë binarë

11. Zonë e komunikacionit të qetë

12. Mbarim i zonës ku është e kufizuar shpejtësia

13. Mbarimi i zonës ku kufizohet kohëzgjatja e parkimit

14. Kahje e detyruar