Kat. M,F,G
Testi 22
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Rrugë jo e rrafshët

2. Ndalim komunikacioni për çiklomotor (moped)

3. Përfundim i të gjitha ndalesave

4. Ngushtimi i rrugës nga ana e djathtë

5. Mbarimi i shtegut për biçiklistë dhe këmbësorë

6. Tabelat plotësuese tregojnë zbatimin e ndalesës për parkim ose ndalje të automjeteve afër shenjës, prej shenjës gjegjësisht nga njëra apo tjetra anë e shenjës

7. Ndalim komunikacioni për cisterna

8. Mbyllja e korsisë

9. Shigjetë plotësuese e ndriçuar

10. Arritje te shenjat ndriçuese të komunikacionit

11. Ndalim i hyrjes i disa llojeve të caktuara të mjeteve në autostradë ose në rrugë të rezervuar për komunikacion të mjeteve motorike

12. Rrugë me komunikacion në një kahje

13. Ndalim komunikacioni për motoçikleta

14. Ngushtimi i rrugës nga ana e majtë