Kat. M,F,G
Testi 23
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Shembje gurësh nga ana e djathtë

2. Ndalim komunikacioni për mjetet që transportojnë materie të rrezikshme

3. Vend I rregulluar për kamping në automjet

4. Fëmijë në rrugë

5. Punëtori për rregullim të automjeteven (ofiçinë)

6. Tabela plotësuese tregon vendin ku parkimi është i rezervuar për automjete të personave me aftësi të kufizuar ose afërsi e rrugës në të cilën mund të paraqitet person me aftësi të kufizuar në karrocë

7. Ndalim kthimi gjysmë rrethor

8. Restorant

9. Shënime në rrugë

10. Tunel (Galeri)

11. Hotel ose Motel

12. Mbarimi i shtegut për këmbësorë

13. Ndalim komunikacioni për cisterna

14. Vend I rregulluar për kamping në kamp shtëpiza