Kat. M,F,G
Testi 25
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Rrezik në rrugë

2. Ndalim komunikacioni në një kahje

3. Stacion për ndihmë të parë

4. Vendkalim i shënuar për këmbësorë

5. Spital

6. Tabelat plotësuese tregojnë pozitën e rrugës me të drejtën e përparësisë

7. Ndalim komunikacioni për automjetet me veprim motorik që tërheqin mjet bashkangjitës përveç gjysëm rimorkios

8. Kahje për anashkalim për disa lloje të automjeteve

9. Shigjetë e verdhë me majën kthyer nga ana e djathtë ose e majtë

10. Shembje gurësh nga ana e majtë

11. Shenjë treguese për nyjat në autstradë

12. Mbarim i rrugës me përparsi kalimi

13. Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet që tërheqin mjet bashkangjitës

14. Udhëkryq në formë rrethore