Kat. M,F,G
Testi 4
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Përmbysje ose rrëshqitje e automjeteve

2. Parkim alternativ (ditët çift)

3. Zonë ku kufizohet kohëzgjatja e parkimit

4. Kalim i rrugës nëpër hekurudhë pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse

5. Rrugë e rezervuar për qarkullim të automjeteve motorike

6. Tabela plotësuese tregon pjesë të rrugës e cila mund të jet e përmbytur në rrethana të veçanta atmosferike

7. Ndalim komunikacioni për mjetet që ? tejkalojnë ngarkesën e caktuar boshtore

8. Mbarim i korsisë së posaçme për transport publik të udhëtarëve

9. Dritë e kuqe dhe e gjelbër për këmbësorë, këmbësorë dhe biçiklistë

10. Rrugë rrëshqitëse

11. Korsi e dedikuar për lloje të caktuara automjetesh

12. Çumje në rrugë ( ngadalsues i shpejtësisë)

13. Afrimi i kalimit të rrugës përtej hekurudhës pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse

14. Zgjerimi për ndalje të detyrueshme të automjeteve