Kat. M,F,G
Testi 6
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e djathtë

2. Ndalim komunikacioni për mjetet që transportojnë eksploziv ose disa materie ndezëse

3. Përfundim i ndalesës për parakalim të të gjitha automjeteve me veprim motorik përveç çiklomotorëve (mopedëve)

4. Lidhje e dy rrugëve me komunikacion në një kahje në rrugë me dy kahje

5. Punëtori për rregullim të automjeteven (ofiçinë)

6. Tabela plotësuese tregon vendin ku parkimi është i rezervuar për automjete të personave me aftësi të kufizuar ose afërsi e rrugës në të cilën mund të paraqitet person me aftësi të kufizuar në karrocë

7. Ndalim kthimi gjysmë rrethor

8. Fike motorin

9. Shënime në rrugë

10. Bankinë e pacaktuar

11. Hotel ose Motel

12. Përfundim i obligimit për përdorim të pajisjeve dimrore

13. Ndalim komunikacioni për cisterna

14. Ngushtimi i rrugës